ถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด

ขอขอบคุณผู้นำชุมชน นำถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ทุกคน จำนวน 228 ชุด และขอขอบพระคุณคณะให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ได้รับความอนุุเคราะห์การคัดกรองและตรวจหาเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอศรีสำโรง
2. ได้รับการสนันสนุนจากบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด
3. ได้รับการช่วยเหลือจาก สสจ.สุโขทัยได้นำสิ่งของช่วยเหลือ ผ่าน รพสต.วังใหญ่
4. ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรเครือข่ายครูอนุบาล สพป.สท.1 ,2 คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ผู้ใหญ่ใจดี ส่งมอบเงินและอุุปกรณ์ป้องกัน ผ่านอนามัย รพสต.ทับผึ้ง
5. คณะครูร่วมบริจาคสมทบจัดซื้อถุง่ยังชีพสู้ภัยโควิด

Read more